torsdag, januari 15, 2015

Den första är unikDen är blå. Enkel formgivning. Ingen extra utsmyckning här inte.

Den allra första diktboken jag fick av poeten, författaren Lars Nordström: Vägen från Rom.

Tryckt 1999 i 125 ex. på ett speciellt italiensk papper och med 6 sköna dikter på svenska och engelska.

Av vad jag förstår är dikterna en kärleksgåva från Lars till hustrun Cynthia.

Jag fick den av Lars när vi träffades för första gången, när han var på besök i Stockholm. Vilken fin gåva av en fin poet!

Lars bor ju sedan många år i Oregon med sin familj och han har en vingård, odlar druvor som blir till det godaste vin - det passar väl perfekt för en poet.
År 1999 kom även den underbara "Min vingård i Oregon"
Boken kom först ut i USA under titeln Making It Home

Boken är en helt underbar berättelse om hur Lars och hans hustru byggde upp sin vingård - men boken rymmer även många vackra upplevelser av miljö och natur som omger Beaver Creek, där han bor med sin familj.

När jag läste boken kändes det som om jag direkt blev inbjuden och fick ta del av livet som poeten och hans familj har.

Jag hade skrivit om Lars och hans författarskap på min gamla blogg - som jag raderade då den blev så spretig.

Tyvärr så sparade jag inte allt jag borde ha sparat. 

Diktboken med det sköna omslaget och den sköna titeln "Där du alltid är" kom 2003. 

Det är poesi som spänner från en ordbild om Oregonkusten, till den sista dikten om att städa undan efter en död far i Stockholm.

Allt berör. Orden känns och jag känner igen. 

Detta att tömma en förälders hem, se föremålen, röra vid dem och minnas allt som är kopplat till en människa.

Dikter som handlar om liv.

Inga kommentarer: