tisdag, juli 23, 2013

Surprised by Evening


There is unknown dust that is near us
Waves breaking on shores just over the hill
Trees full of birds that we have never seen
Nets drawn with dark fish.

The evening arrives; we look up and it is there
It has come through the nets of the stars
Through the tissues of the grass
Walking quietly over the asylums of the waters.

The day shall never end we think:
We have hair that seemed born for the daylight;
But at last the quiet waters of the night will rise
And our skin shall see far off as it does under waterRobert Bly (f.1927) 
                                               
Robert Bly är en amerikansk nutida favoritpoet, med norska anor. Han är både god vän och översättare till Tomas Tranströmer.

Deras utgivna brevväxling "Air Mail / Brev 1964-1990", kom 2001;  Det är en spännande bok att läsa, överraskande och lärorik. En bok som visare på en djup vänskap mellan två stora poeter. 


Inga kommentarer: