lördag, maj 06, 2017

De mänskliga människornas hem


Övergången från en manlig och en kvinnlig roll till en mänsklig roll innebär en långsamt vidgad livshorisont -samtidigt som man upplever sig stå med tomrum i sin identitet. Befrielseprocessen är i grunden en plågsam process -den är så svår att många inte förstår sig vilja  bli befriade, förmår vilja bli befriade. Inte vilja finna den dolda, djupast mänskliga människan i sig själv, i sin "egen" människa och heller inte i "omgivningens " människa.

Människornas tid på jorden har varit mycket kort- egentligen har vi nyss börjat leva. Vi är faktiskt bara inne i ett slags försöksverksamhet - och denna nu pågående försöksverksamhet har vid utvärderingen visat sig vara i behov av väsentliga grundändringar och viktiga tillägg. Vad gäller framtidens historia ligger det på våra axlar om vi lyckas vända utvecklingen och göra jorden till den mänskliga människornas hem - kommer annars någonting att bli kvar av vår korta jordiska historia?

Birgitta Onsell (1925-2012)
ur Morske män och menlösa mamseller 

LT:s förlag 1978                                          

Inga kommentarer: