onsdag, maj 11, 2016

En dikt av min norske favorit


Oppnå

Ein dag gjekk gjennom meg.
Både den og eg var gjennomsiktige.

Stranda eg såg frå vindauget ved baren
og isen i glaset som klinka blankt.

Eg lærer av smil og lått.
Eg lærer av mine hender som er så usikre.

Idag er dagen meg og eg er
eit glimt av lys der ute over måkene.

Nå eg ikkje bryr meg om å oppnå noko
forstår eg alle tings verdi.


Helge Torvund
ur diktboken Alt brenner (2016)
Inga kommentarer: